FAQ

 1. Hur lånar jag en cykel?

  Ta med ditt cykelkort till en av våra cykelstationer. I ena änden på cykelstationen hittar du en display och en kortläsare. Håll ditt kort mot kortläsaren. Du får då mer information på skärmen samt blir tilldelad en cykel. Lyft sedan cykeln ur angiven cykelplats. Om cykeln står kvar i stället mer än 30 sekunder låses den fast igen av säkerhetsskäl. Inträffar detta gör du bara ett nytt lån. Blir du tilldelad en cykel som är skadad så att den inte bör användas, sätter du genast tillbaka den i cykelstället och gör sedan ett nytt lån. Systemet ser till att du blir tilldelad en annan cykel än den du ställt tillbaka.

 2. Hur returnerar jag en cykel?

  Du väljer själv i vilken av våra cykelstationer du vill lämna tillbaka cykeln. Ställ cykeln på en ledig plats i stället där låsets lampa lyser grönt. Stå kvar vid cykeln till dess att du ser att lampan i låset skiftar från grönt till rött och kontrollera att den är ordentligt fastlåst. Om detta inte sker prova ett annat lås. Lås som har en lampa som blinkar rött/grönt är ur funktion. Du bör även kontrollera att återlämnandet registrerats korrekt genom att hålla ditt kort framför läsaren eller använda din hyrkod.

 3. Hur länge kan jag ha en cykel?

  Cykeln kan lånas i en timme åt gången. Innan tiden går ut är det viktigt att du hittar en cykelstation där cykeln kan parkeras. Om du vill cykla längre än en timme gör du bara ett nytt lån.

  Lämnar du den för sent får du en prick. Efter tre prickar spärras ditt kort. Ta kontakt med oss på telefon 0770-78 24 24 om detta skulle inträffa.

 4. När är cykelsystemet öppet?

  Cykeluthyrningen är öppen dygnet runt året runt.

 5. Vad händer om cykeln jag lånar är trasig?

  Är cykeln du fick trasig, ställ tillbaka den och gör ett nytt lån så tilldelar stationen dig en ny cykel.

 6. Vad händer om jag skadar en cykel?

  Vi förstår att en cykel kan bli skadad av misstag, och hör gärna från dig om detta skulle inträffa. Du är alltid ersättningsskyldig för skador på cykeln. Vi hoppas att du tar hänsyn till både cykeln och andra medtrafikanter så att det inte sker några olyckor. På det viset gör du det trevligare för andra att använda cykeln efter dig.

 7. Hur länge är min prenumeration giltigt?

  Årsprenumeration
  Årsprenumerationen gäller i ett år från och med aktiveringsdatum (senast 30 dagar efter inköpsdatum). Kasta inte ditt årskort efter att giltighetstiden gått ut, kortet kan återanvändas nästa gång du vill förnya din prenumeration. Förnyelse av prenumerationen sker vid inbetalning av prenumerationsavgiften för säsongen.

  Korttidshyra
  Du kan även välja att teckna prenumeration för 72 timmar eller 24 timmar.

  Generellt
  Dock gäller för samtliga abonnemang att prenumerationsperioden aktiveras senast 30 dagar efter det att du registrerat din prenumeration. Se användarvillkor.

 8. Var hittar jag stationerna?

  Idag finns ca 50 cykelstationer utplacerade i centrala Malmö och fler kommer. Använd kartan eller appen Malmö by bike för att se var stationerna finns och hur tillgängligheten på cyklar ser ut just nu.

 9. Vad gör jag om stativet är fullt eller tomt?

  Det händer att stativen blir fulla innan vi hunnit fram för att tömma dem, och på samma sätt så händer det att stationer blir tomma. Stationerna varnar automatiskt servicepersonal om detta skulle inträffa.
  Du måste vid dessa tillfällen lämna din cykel vid en annat station. Det är aldrig tillåtet att lämna en cykel olåst.

 10. Hur många cyklar jag kan låna?

  Endast en åt gången. Behöver du fler cyklar rekommenderar vi dig att teckna fler prenumerationer. Till exempel ett för varje familjemedlem. Cyklarna är endast avsedda för en cyklist åt gången.

 11. Kan en person under 18 år använda cyklarna?

  En prenumeration kan endast tecknas av personer över 18 år. Väljer du att låta en annan person använda din prenumeration är det du själv som är ansvarig för hur det används.

 12. Kan jag cykla var jag vill?

  Ja inom rimliga gränser, det är t.ex inte tillåtet att ta med en cykel utanför länet, eller att cykla i skog och mark.

  Har du frågor kan du ringa vår servicetelefon på 0770-78 24 24 eller skriva till oss på info@malmobybike.se

 13. Hur gör man om man tappat bort sitt kort och vill spärra det?

  Du kan beställa ett nytt kort via vår hemsida, under fliken ”Mina sidor”. Det tillkommer en avgift på 20 kronor för ett nytt kort. Det är viktigt att du spärrar kortet omedelbart så att ingen annan missbrukar ditt kort. Du kan även spärra ditt gamla kort genom att logga in på ”Mina sidor”.

 14. Jag försöker genomföra köpet för cykelkortet men betalningen nekas, varför?

  Vissa banker har infört en säkerhetsåtgärd när det kommer till internetköp. Detta innebär att Innan du handlar behöver kortet öppnas för Internetköp i Internet- eller Mobilbanken i tjänsten ”Öppna och stänga kort”. Kortet öppnas då i 60 minuter och stängs sedan automatiskt.

 15. Jag vill registrera mig vid en cykelstation och har valt PIN-kod som alternativ, vad är användarnamn?

  Ditt användarnamn är i det här fallet ditt kundnummer. Kundnumret har du erhållit i en bekräftelse till din e-postadress. Notera att det kan ta upp till 5 minuter att göra ett lån när du registrerar dig första gången vid stationen.

 16. Varför behöver jag ha ett aktivt betalkort för att prenumerationen ska fungera?

  För att kunna använda Malmö by bike ska ett giltigt betalkort vara registrerat enligt användarvillkoren. Vi behöver ha ett giltigt betalkort registrerat i fall det skulle ske någon typ av missbruk av våra cyklar och systemet, men även av rena säkerhetsskäl.