Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ladda ner Integritetspolicy

Gäller från och med 1 januari 2016

1 Inledning

Tack för att du har valt Malmö by bike. Det här är vår Integritetspolicy. Dessa principer är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;
 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör, respektive inte gör, med den;
 3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Malmö by bike. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs.

Registreringsinformation, såsom ditt namn, födelsedatum, adress och annan information som du anger när du registrerar dig hos Malmö by bike, behövs för att du ska kunna använda Malmö by bike.

Din tillåtelse att informera dig om förändringar, göra marknadsundersökningar samt påminna när det är dags att förnya kort, via e-post, telefon eller brev, gör det möjligt för oss att erbjuda dig en fantastisk produkt. Vi använder aldrig denna information om du inte uttryckligen väljer att dela den med oss. Vi kommer givetvis inte lämna ut dina uppgifter till någon annan eller marknadsföra annat än Malmö by bike.

Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss via vår Kundtjänst.

2 Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Malmö by bikes webbplats, samtycker du till:

 1. användning av cookies och annan teknik,
 2. överföring av din information utanför det land där du bor,
 3. insamling, användning, och annan behandling av din information, inklusive för annonsrelaterade ändamål (så som beskrivs i resten av denna Integritetspolicy), och
 4. i vilken mån din information blir allmänt tillgänglig och kontrollmöjligheterna för sådan information som beskrivs i avsnittet Delande av information.

I varje ovan nämnt fall samtycker du till behandling av dina personuppgifter av de aktörer som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive det bolag som anges som personuppgiftsansvarig längst ner i detta dokument. Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, kommer du inte kunna använda Malmö by bike.

3 Den information vi samlar in

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig i Malmö by bike kommer vi att be dig om följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Telefonnummer
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Land

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Malmö by bike kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan omfatta:

 1. tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, typ av webbläsare, språk, operativsystem och version.
 2. orienteringsgenererad data utifrån ditt användande av Malmö by bike (t.ex. var du lånar och lämnar tillbaka cyklar).

3.3 Din mobila enhet

Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet, eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Malmö by bike, men som inte är nödvändiga för att använda Malmö by bike. Till exempel kan vi be om tillåtelse att utläsa din position, eller tillåta dig att ladda upp bilder till en felrapport. Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att de ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna använda Malmö by bike och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till den här informationen.

Mer specifikt gäller:

 • Bilder och kamera: Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss. (Du kan använda vår applikation för att välja den eller de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du uttryckligen delar.)
 • Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet (genom att använda till exempel GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Om du väljer att dela platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att sluta dela.

3.4 Betalningsuppgifter

När du registrerar dig för en Prenumeration (enligt definitionen i Användningsvillkoren) behöver du ange kredit- eller betalkortsinformation som vi behöver för att behandla din betalning. Denna information skickas till de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss med begränsad information om dig, som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, som korttyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer, utan att du behöver ange dessa igen.

Genom att acceptera denna integritetspolicy bemyndigar du uttryckligen Clear Channel att använda och dela den information som du delar med Clear Channel med vissa betrodda affärspartners och tjänsteleverantörer, vilka kan vara etablerade utanför landet där du bor (inklusive i länder som inte har samma skyddsnivå för behandling av personuppgifter som det land där du bor), även om sådan information omfattas av lokala banksekretesslagar. Du bekräftar och accepterar vikten av att dela sådan information för tillhandahållandet av Malmö by bike och accepterar även, genom att acceptera denna Integritetspolicy, i tillämpliga fall och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, att du uttryckligen avstår dina rättigheter enligt sådana banksekretesslagar med avseende på Clear Channel samt andra betrodda affärspartners och tjänsteleverantörer, vilka kan vara etablerade utanför ditt hemland. Detta samtycke ges för hela din avtalsrelation med Clear Channel.

4 Utlottningar, tävlingar & enkäter

Då och då kan vi komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar, erbjudanden och/eller enkäter (”Specialkampanjer”) genom Malmö by bike. En Specialkampanj kan styras av en integritetspolicy och/eller villkor som gäller utöver, eller avviker från, denna Integritetspolicy och Användningsvillkoren. Om bestämmelserna i Specialkampanjens integritetspolicy eller villkor innehåller motstridigheter jämfört med denna Integritetspolicy eller Användningsvillkoren, ska sådana ytterligare eller särskilda bestämmelser för Specialkampanjen gälla. Om du deltar i en Specialkampanj kan vi komma att be dig om viss information utöver vad som anges i denna Integritetspolicy, inklusive personuppgifter. Sådan ytterligare information kan komma att kombineras med annan kontoinformation samt användas och delas så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

5 Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 1. för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Malmö by bike, till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer och funktioner,
 2. för att säkerställa Malmö by bikes tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Malmö by bike, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Malmö by bike,
 3. för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Malmö by bike eller i reserach-syfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
 4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften av Malmö by bike inklusive funktioner och innehåll i Malmö by bike och produkter och tjänster som tillhandahålls via Malmö by bike via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss; i avsnittet Dina inställningar nedan, informerar vi dig om de verktyg som du kan använda för att välja bort vissa meddelanden,
 5. för att, om du uttryckligen gett oss din tillåtelse, använda ditt mobilnummer för att skicka SMS med informations-, marknadsföringsmeddelanden genom ett automatiskt uppringningssystem; du behöver inte ge samtycke till detta som ett villkor för att registrera dig för Malmö by bike-tjänsten,
 6. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
 7. för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användningsvillkoren, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller upphovsrättsskyddat innehåll i Malmö by bike, och
 8. så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

6 Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Malmö by bike kan delas av oss.

6.1 Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Malmö by bike.

6.2 Betallösningsleverantörer

Vi delar den information du anger när du registrerar dig och betalar för en prenumeration med vår betallösningsleverantör.

7 Dina inställningar

Vi förser dig med möjlighet att ändra dina inställningar över vilka meddelanden du får från oss, hantera din personliga information och ändra ditt personliga lösenord. Detta sker genom att du loggar in på ”Mina Sidor” på Malmö by bikes webbplats.

8 Säkerhet

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare och logga ut efter att ha använt ”Mina Sidor” på Malmö by bikes webbplats. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

9 Tillgång till och uppdatering av användarinformation

Du kan granska och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom ditt konto och dina profilsidor. Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Malmö by bike, denna Integritetspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta Kundtjänsten. Vi kommer att besvara din förfrågan efter att ha bekräftat din identitet. Vi rekommenderar att du bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

10 Ändringar av Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande på Malmö by bikes webbplats eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Malmö by bike efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Malmö by bike i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du säga upp Prenumerationen av Malmö by bike genom att skriftligen kontakta oss via Kundtjänsten.

11 Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik.

11.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

11.2 Hur vi använder cookies och annan teknik

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Du samtycker härmed till användningen av cookies och annan teknik som beskrivs ovan.

11.3 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org eller Youronlinechoices.eu. Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta vår Kundtjänst

11.4 Method för skydd av uppgifter

Clear Channel använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Vi hoppas att du får glädje av Malmö by bike!

 

Personuppgiftsansvarig:

Clear Channel Sverige AB
Org nr 556426-2680
Birger Jarlsgatan 43, Box 827, 101 36 Stockholm
Sverige